Miért az MFB?

STABIL MÚLT ÉS FÓKUSZÁLT JÖVŐ  Több, mint 25 éve működő állami hitelintézetként működésünkkel a mindenkori nemzetgazdasági fejlesztési célok elérését támogatjuk. Hisszük, hogy a munkánk fontos és nemcsak a jelent erősíti, de jövőbe is mutató. Fejlesztési bankként az MFB kiemelt célja, hogy olyan területeken nyújtson finanszírozási lehetőséget, ahol a kereskedelmi bankok nem tudnak hatékonyan hitelezni. A bank tevékenységének fókuszában tehát alapvetően a piaci hiányosságok kitöltése áll, mellyel lehetőséget, vagyis kedvező feltételek mellett elérhető finanszírozást kíván nyújtani  a hazai vállalkozásoknak.  Az MFB a fejlesztési banki feladatokat szoros együttműködésben végzi a kereskedelmi hitelintézetekkel és partnerintézményeivel. A bank kiemelt feladatai között szerepel az európai uniós visszatérítendő források közvetítése is. Európában is egyedülálló módon az MFB és a hozzá tartozó társaságok egy egymással szorosan együttműködő, jellemzően pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi csoportot alkotnak (MFB Csoport). A Diákhitel Központ Zrt. a hallgatói hitelezés, az MFB Invest Zrt. az egyedi tőkefinanszírozás és a városfejlesztési tőkealapok, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a vállalkozások számára nyújtott kezességvállalás, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a startup- és KKV-tőkefinanszírozás, a Magyar Követeléskezelő Zrt. a követeléskezelés és faktoring, míg az MFB Ingatlanfejlesztő Zrt. az ingatlanhasznosítás terén járul hozzá a közös stratégia megvalósításához.

SZÉLES KÖRŰ JUTTATÁSI CSOMAG  Fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóinkat megbecsüljük és hosszú távon dolgozzunk együtt, ezért versenyképes és az egyedi igényeiket is figyelembe vevő juttatásokat biztosítsunk számukra. Az alapbéren felül nemcsak kimagasló a Cafeteria keretünk, de teljesítményalapú és transzparens prémium rendszert is működtetünk. Mindezeken felül sportolási támogatással, élet-és balesetbiztosítással, egészségbiztosítással, szűrővizsgálati csomaggal, csopaki üdülési lehetőséggel, lakáscélú munkáltatói kölcsönnel, képzési támogatásokkal és angol nyelvtanulási lehetőséggel járulunk hozzá dolgozóink elégedettségéhez.

KÖZÖSSÉG VAGYUNK  Az MFB-nél fontosnak tartjuk, hogy kollégáinkból közösséget teremtsünk, csapatot építsünk. Ez nemcsak a lehető leghatékonyabb szakmai munkavégzés miatt fontos, hanem azért is, hogy kollégáink szeressenek az MFB-nél dolgozni, lojálissá váljanak munkahelyük iránt. Több lehetőség is van egymás jobb, munkakörnyezeten kívüli megismerésére: évente rendezünk családi napot, csapatépítő programokat, Mikulás ünnepséget és egy nagyobb csapattal mindig részt veszünk a bankok közötti sportnapon is. A közös sikerek, az elért eredmények megünneplése is fontos, melyekre az all staff rendezvényeken és a karácsonyi-évzáró ünnepségen nyílik lehetőség.

FREKVENTÁLT ELHELYEZKEDÉS  Az MFB kiemelt helyszínen, Budapest szívében, századfordulós épületek között, közvetlenül a Parlament és a Duna szomszédságában, egy impozáns épületben helyezkedik el. Megközelítésünk számos tömegközlekedési eszközzel kiválóan megoldott (1 perces sétára található az M2-es metró, a 2-es villamos, a 70-es és a 78-as troli, illetve a 15-ös és a 115-ös busz megállója. Néhány perces sétával elérhető a Nyugati pályaudvar és a Deák Ferenc tér is, számos további közlekedési csatlakozási lehetőséggel).

WELLBEING  A dolgozói jóllét programunk keretén belül nemcsak az egészségmegőrzésre helyezünk nagy hangsúlyt (például szűrővizsgálatok biztosításával, munkaidőn túl végezhető rekreációs tevékenységek támogatásával, sportkártya használati lehetőséggel), de számítunk és figyelünk a gyermekes kollégákra is – a Kismamák Programjával vagy az MFB Napközivel a családbarát szemlélet is a mindennapjaink része.

MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLY  A modern kor kihívásainak és elvárásainak megfelelően az MFB-nél is figyelünk a munka-magánélet egyensúlyára. Jelenleg hetente kétszer vehető igénybe a home office lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen felettessel előre egyeztetve, hetente két alkalommal a munkavállalóink otthonról végezhetik a feladataikat. A banki törzsidő 9-16 óráig tart, alapesetben ekkor az irodában kell tartózkodnia a dolgozóknak, ezen felül mindenki maga osztja be, hogyan teljesíti a 40 órás munkahetet.


VÁLLALATI ÉRTÉKEINK

Mi itt az MFB-nél úgy gondoljuk, hogy az eredményességünket nagymértékben meghatározza a vállalati normarendszerünk, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy megbízható iránymutatást adjon a működésünkről mind a külső partnereink és ügyfeleink, mind pedig a dolgozóink felé. Vállalati értékeink meghatározzák a mindennapjainkat, tetteinkben és viselkedésünkben egyaránt tükröződnek, azokat teljes egészében átszövi a nyitottság és a változásokhoz, újdonságokhoz való pozitív hozzáállás.

Az MFB 5 értéke: EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, EREDMÉNYORIENTÁCIÓ, SZAKMAI TUDATOSSÁG és HITELESSÉG.

Együttműködés - Az együttműködő munkatársunk számára kiemelten fontos, hogy kollégáira egyenlő félként tekint és konstruktívan kommunikál.

 • A közös célok elérése érdekében együtt dolgozik másokkal, közös eredmények létrehozására törekszik csapatban
 • A partnerség jegyében alakítja kapcsolatait belső ügyfeleivel
 • Meghallgat másokat, ösztönzi az eltérő vélemények kifejtését, elismeri mások munkáját, őszinte visszajelzéseket ad
 • Tiszteli a másikat és törődik másokkal, pozitívan és segítő szándékkal áll kollégáihoz, támogató hozzáállást tanúsít a személyes és a munkakapcsolatokban egyaránt

Ügyfélközpontúság - Ügyfélközpontú kollégánk élményt ad, miközben értéket teremt.

 • A folyamatok kialakításánál mindig szem előtt tartja ügyfeleinek szempontjait, ha több megoldás is lehetséges, mindig  a leginkább ügyfélbarát módot választja
 • Minden esetben törekszik a pozitív ügyfélélményre
 • Figyeli ügyfeleinek visszajelzéseit, azoknak megfelelően alakítja a munkamenetet

Eredményorientáció - Az eredményorientáltság a legjobb megoldások állandó keresésével és alkalmazásával biztosítja a legmagasabb színvonalú munkavégzést, emellett  a cselekedetekért vállalt felelősséggel párosul.

 • Az eredményorientált kolléga a célokat szem előtt tartva, tervezetten, hatékonyan végzi munkáját
 • Proaktivitása másokat is magával ragad, lendülete pozitívan hat a közvetlen környezetére és az egész vállalatra
 • Teendőit a legjobb tudása szerint hajtja végre, döntéseket hoz és cselekszik, céltudatossága a garancia arra, hogy az elvártnál is jobb eredmények szülessenek
 • Előre gondolkodik, lépéseket tesz a problémák mielőbbi megoldására és a felmerülő kockázatok minimálisra csökkentésére

Szakmai tudatosság - Kiválóan felkészült szakértő kollégánk folyamatosan törekszik tudásának bővítésére, elkötelezett a fejlődés iránt.

 • Magabiztos tudással, ugyanakkor megfelelő alázattal végzi feladatait
 • Állandóan törekszik teljesítményének javítására, tudja, hogy az ehhez vezető biztos út, ha szakmailag képezi magát
 • Kiemelkedő ügyfél- és termékismerettel rendelkezik, tudását és tapasztalatait szívesen osztja meg másokkal, miközben tiszteli mások szakértelmét
 • Reálisan látja képességeit - erősségeit és fejlesztendő területeit -, azok fejlesztését tudatosan tervezi

Hitelesség - Hiteles személy az, aki megbízhatóságán keresztül épít bizalmat – mindig lehet rá számítani.

 • Őszintén és nyíltan kommunikál - különböző csoportok előtt is ugyanazt a véleményt képviseli – az átláthatóság fontos számára
 • Szavaiban és tetteiben következetes - aszerint cselekszik, amit mond
 • Ígéreteit betartja
 • Munkavégzésével példát mutat
 • Cselekedeteiért személyes felelősséget vállal